WELKOM BIJ AKAGENCY

AKAgency is een communicatiebureau met als specialisme de verduurzaming in Nederland versnellen. We helpen bedrijven, overheid en andere instanties hun duurzame initiatieven en successen breed onder de aandacht te brengen zodat dit anderen inspireert om ook stappen te zetten richting een duurzaam Nederland.

Wij kunnen u volledig servicen bij al uw communicatiebehoeften op het gebied van duurzaamheid en breder, van strategie en concept tot uitvoering. En natuurlijk bij het meten van alle inspanningen om te zien of het beoogde effect wordt bereikt of dat er bijgestuurd moet worden.

Dit alles met korte lijnen en geen onnodige overhead.

WIE ZIJN WIJ?

Yoeri van Alteren en Ard Krak staan bekend als (a.k.a.)


 • Marketingcommunicatiespecialisten
 • Duurzaamheidsversnellers
 • Ondernemers
 • Zo kunnen we nog even door gaan

Maar liever praten we over uw uitdaging en hoe we daarbij kunnen helpen!


Foto Ard Krak


Ard Krak is een marketingcommunicatieprofessional met 20 jaar (inter)nationale ervaring voor grote corporates, middelgrote bedrijven, goede doelen en overheid.

Foto Yoeri van ALteren


Yoeri van Alteren is sinds 2009 een ondernemer die gepassioneerd bezig is met de verduurzaming van Nederland en daarom Duurzaambedrijfsleven Media heeft opgericht.

WAT DOEN WE


Werkcyclus AKAgency

Wij kunnen u alles uit handen nemen maar het liefst werken we in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers omdat daarvan de beste resultaten komen.
Die nauwe samenwerking hebben we ook graag met andere bureaus die u al heeft aangesloten om ervoor te zorgen dat alle inspanningen leiden tot een groter geheel.

Het liefst doorlopen we met u alle hiernaast genoemde stappen, maar uiteraard kunnen we ook een deel hiervan voor onze rekening nemen.

HOE DOEN WIJ DITNog een foto te plaatsen

Resultaten behalen en iets toevoegen aan de duurzame economische vooruitgang; dat zijn onze drijfveren en daar doen we alles voor.

Daarom gaan wij graag in gesprek met onze opdrachtgevers over waarom men wil communiceren en waar het toe moet bijdragen. En dat moet scherp en meetbaar zijn. Zodat we er gezamenlijk voor zorgen dat de doelstellingen ook echt worden behaald of dat er in een volgende fase wordt bijgestuurd om ze alsnog te behalen.

Dit doen wij met een groot netwerk van specialisten en de onafhankelijke experts van DuurzaamBedrijfsleven.nl.

ONZE ERVARING


 • ABN AMRO,
 • Aegon,
 • Careyn,
 • Dutch Green Building Council,
 • Enexis,
 • Espria,
 • Greenchoice,
 • Hema,
 • Intersport,
 • KNRM,
 • KPN,
 • Philips,
 • PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland,
 • Rabobank,
 • Shell,
 • Sociale Verzekeringsbank,
 • Staatsbosbeheer,
 • UWV,